Photographs

Canton (Guangzhou) - English Church , Shameen (Shamien)...

Unknown Photographer / c1895

Canton (Guangzhou) - Creek Canton - Shameen Island...

Unknown Photographer / c1890

Shameen (Shamian) Island, Canton (Guangzhou)

Unknown Photographer / c1890

A Street in Canton

Afong Lai / c.1880

Canton (Guangzhou) - Taoist Monastery beside the old...

Unknown Photographer / c1880

Dragon Gate Examination Hall, Canton

Unknown Photographer / c1880

262. Canton - Pleasure Boat

Afong Lai / c1880

634.- Chinese Court of Justice

Afong Lai / c1880

Plan of the City of Canton

Bartholomew, John & Co. / 1875